Veilige school

Het Van Maerlantlyceum is veilige school met een prettige pestvrije sfeer waar iedereen aandacht heeft voor elkaar. Wij bieden een plek voor alle leerlingen en hebben respect voor elkaar. Je mag hier altijd jezelf zijn, van welke cultuur, overtuiging of afkomst je ook bent.

Compliment

"Ik wil jullie een groot compliment geven over hoe jullie ons als ouders informeren en betrekken. Als ouder heb ik het gevoel heb dat jullie open staan voor uitwisseling tussen school, leerling en ouders. Ga zo door!” Een betrokken ouder

Nooit alleen, altijd begeleiding

Leren (en leven!) gaat met vallen en opstaan, daarom is het fijn als er begeleiding is wanneer je die nodig hebt. Op het Van Maerlantlyceum heeft jouw klassenmentor hierin een belangrijke rol: hij (of zij!) houdt elk schooljaar met jou en je ouders een startgesprek. Zo weet je wat je kunt verwachten en kun je alvast dingen bespreken die voor jou belangrijk zijn.

Mentor kijkt wekelijks mee

De mentor gaat in de brugklas tijdens het wekelijkse mentoruur ook dieper in op het aanleren van goede studiegewoontes en -vaardigheden, want leren moet ook geleerd worden.

Pesten? Nee!

Wij zijn zeer streng op signalen van pestgedrag. Pestgedrag, online of op school, wordt vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. We werken volgens de methode van No Blame.

Leerlingen kunnen altijd terecht bij onze interne vertrouwenspersoon. We hebben ook een anti-pestcoördinator. Elk jaar onderzoeken we de fysieke en sociale veiligheid op onze school onder leerlingen en ouders. We nemen meteen actie indien nodig.

Signaleren en aanpakken

Door het jaar heen houdt je mentor in de gaten of je lekker in je vel zit, hoe de sfeer in de klas is en hoe het met je schoolprestaties gaat. Heb je behoefte aan extra begeleiding? Dan klopt jouw klassenmentor aan bij ons ondersteuningsteam met leerlingbegeleiders, de orthopedagoog, coaches en buiten de school bijvoorbeeld de GGD.